Emissie van CO2 Klimaatverandering Biomassa Windenergie Zonne-energie Waterkracht Energiebesparing


CO2 Consult voor een duurzame samenleving

CO2 Consult is een professioneel adviesbureau voor bedrijven en organisaties die hun CO2-emissie structureel naar beneden willen brengen.
CO2 Consult wil dit bereiken door enerzijds te helpen de (energie)consumptie en -behoefte te verminderen en anderzijds de resterende behoefte zoveel als mogelijk in te vullen met duurzame bronnen, zoals groene stroom, zelf opwekken van warmte met een zonneboiler, toepassing van aardwarmte enz.

CO2 Consult hanteert een heldere en eenvoudige aanpak:
  1. Inventarisatie: hoe hoog is momenteel de CO2-emissie, wat zijn de activiteiten en processen die het meest aan deze emissie bijdragen?
  2. Vaststellen ambitie: hoe ver wil de organisatie zijn/haar emissie binnen 5 of 10 jaar naar beneden brengen?
  3. Opstellen en goedkeuren door de directie van een vijf of tien jaren plan, met concrete haalbare maatregelen om de uitgesproken ambitie waar te maken.
  4. Borgen van de aandacht voor CO2 in de organisatie, zodat het geen tijdelijke hype wordt
  5. Jaarlijks evalueren en rapporteren aan de directie en zonodig bijstellen van de lijst met acties en maatregelen

CO2 Consult gelooft niet in oplossingen die zogenaamd "klimaat neutraal" zijn. Het is een fictie om te denken dat ons klimaat kan worden gered door het compenseren van een overvloedig consumptiepatroon met de aanplant van bomen op kostbare landbouwgrond in de derde wereld.
Dit geld kan beter worden besteed door te investeren in enerzijds energiebesparing en anderzijds in duurzame energie. Dat levert structureel een betere bijdrage aan de vermindering van CO2-emissie dan het geweten afkopen met een aflaat en het oude consumptiepatroon ongewijzigd voortzetten.

Als deze aanpak u aanspreekt zijn we graag bereid tot een nader vrijblijvend gesprek om samen te bezien of CO2 Consult meer voor u kan betekenen. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 Links